Privacy

COOKIES OP DE WEBSITE

Wolf Creatives maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat we onthouden dat een bezoeker is geweest om niet nogmaals informatie te tonen welke men al weet (functioneel). Dankzij cookies zien we hoe vaak onze site en welke pagina’s door de bezoekers worden bekeken (statistieken). Deze functionele en statistieken cookies zijn noodzakelijk. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Wolf Creatives maakt geen gebruik van Social Media-, advertentie- en interessecookies.
Wel hebben we van een aantal Social Media Platform buttons geplaatst welke doorlinken naar de desbetreffende Social Media. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere websites heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

PRIVACYVERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat consumenten inzicht moeten hebben wat er met hun privacygevoelige informatie wordt gedaan, waar deze wordt opgeslagen en wie er toegang heeft tot deze informatie. Ook moeten bedrijven inzichtelijk maken welke maatregelen er worden genomen om de informatie veilig te houden. Lees verder om te weten wat Wolf Creatives op dit vlak doet.

Een verplichte maatregel uit de AVG is het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten dat inzichtelijk is voor onze klanten. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn; voor- en achternaam, (e-mail) adres, telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om offertes en facturen te maken en om contact met jou op te nemen omtrent de gewenste dienst. Deze gegevens worden bewaard in een veilige omgeving. Momenteel zijn er een aantal externe bedrijven die ons ondersteunen in de uitvoering van onze dienstverlening. Deze bedrijven kunnen wij indelen in de categorieën administratie, hosting en technische ondersteuning. Met deze bedrijven stellen wij een strikte verwerkersovereenkomst op waarin wordt geregeld wie en voor welk doeleinde toegang heeft tot jouw persoonsgegevens. In deze verwerkersovereenkomst worden ook verantwoordelijkheden geregeld. Deze overeenkomsten zijn inzichtelijk voor onze klanten.

E-mail
Je kunt ons bereiken via e-mail en het contactformulier op deze website. Hierbij zie ik jouw naam en e-mailadres. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de e-mail aan ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Wolf Fotografie
Foto’s worden niet automatisch beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als deze wordt gemaakt of gebruikt om iemand te identificeren, kan het een persoonsgegeven worden. De persfotograaf, straatfotograaf of hobbyfotograaf die mensen op de gevoelige plaat legt, is niet bezig om iemand te identificeren.

De Fotograaf is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de geportretteerde zijn vastgelegd en zijn te allen tijde op te vragen.

Voor portretten welke in opdracht worden gemaakt van de geportretteerde is het maken, opslaan en leveren van de portretfoto noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met die geportretteerde.

Voor portretten welke in opdracht worden gemaakt van een bedrijf of stichting is het maken, opslaan en leveren van de portretfoto noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met dat bedrijf of die stichting.

De gemaakte bestanden worden op een externe schijf opgeslagen. De bestanden worden aan de klant aangeleverd via een DVD of via One Drive. Lees de privacyverklaring van microsoft om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Mogelijk ben je naar deze pagina verwezen om onderstaand formulier in te vullen. Bij het invullen ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Het verzoek om gegevens te verwijderen kun je indienen per mail. We zullen er zorg voor dragen dat deze gegevens ook daadwerkelijk worden verwijderd, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Zijn er foto’s gemaakt in opdracht van een bedrijf of stichting en heb je hiervoor getekend? Dan verwijzen we je naar het desbetreffende bedrijf of stichting voor het verwijderen van jouw foto’s.

Ondertekenen van de Privacyverklaring